Stuurgroep

Ons werkprogramma, risicoanalyses en aanbevelingen zijn onafhankelijk. CERAC valt administratief onder de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. We rapporteren en formuleren aanbevelingen rechtstreeks aan de Nationale Veiligheidsraad.

CERAC kan rekenen op een sterk, multidisciplinair adviesorgaan. Dit orgaan omvat 11 vertegenwoordigers van belangrijke (inter)federale instellingen:

Wetenschappelijke adviesraad

De multidisciplinaire wetenschappelijke adviesraad bestaat uit gerenommeerde academische experts uit verschillende onderzoeksvelden waaronder klimaat, milieu, energie, gezondheid, economie, landbouw, veiligheid, transport en sociale wetenschappen.