Planetaire grenzen: globale leidraad voor de mensheid

Om de risico’s in kaart te brengen en te concretiseren, gebruiken we het ‘Planetary Boundaries Framework', zoals gedefinieerd door Johan Rockström et al. in 2009 en bijgewerkt in diverse wetenschappelijke publicaties.

Deze leidraad bestaat uit negen planetaire grenzen. Binnen dit ‘framework’ kan de mens zich blijven ontwikkelen, ook voor de volgende generaties. Het wordt beschouwd als een ‘veilige zone’ voor de mensheid.

Het overschrijden van de grenzen vergroot het risico op grootschalige en onomkeerbare milieuveranderingen die ons voortbestaan bedreigen.

Lees meer over het ‘Planetary Boundaries Framework’

In CERAC's eerste project vertalen we het globale kader van de planetaire grenzen naar de Belgische context. Wat betekent een veilige ‘operating space’ binnen de planetaire grenzen concreet voor ons land? Wat is onze voetafdruk in het licht van deze grenzen? En welke gevaren zijn er verbonden aan het overschrijden ervan?

Het rapport wordt tegen mei 2024 op CERAC's website gepubliceerd.

Nationale risicoanalyse van klimaatverandering en biodiversiteit

CERAC is bezig met het ontwikkelen van de eerste risicoanalyse van klimaat- en biodiversiteitsrisico's in België. Dit initiatief speelt in op de zorgen die zijn uitgedrukt in de Nationale Veiligheidsstrategie, specifiek over het welzijn van de bevolking, de economische stabiliteit en de natuur. Deze analyse moet Belgische beleidsmakers in staat stellen risico's te beheren en beperken.

De analyse beantwoordt o.a. volgende vragen:

  • Wat zijn de grootste risico's op middellange tot lange termijn?
  • Welke risico's of (sub)sectoren zijn prioritair voor toekomstige adaptatiemaatregelen?
  • Welke (sub)sectoren/risico's vereisen verder onderzoek?

Het kader is gebaseerd op bestaande studies en richtlijnen, waaronder de ISO 14091 'Aanpassing aan klimaatverandering - Richtlijnen voor kwetsbaarheid, impact en risicobeoordeling', de European Climate Risk Assessment en nationale klimaatrisicoanalyses van andere EU-landen.

Het eindrapport zal beschikbaar zijn in 2025. Het methodologische kader en tussentijdse resultaten worden via onze website gecommuniceerd in de tweede helft van 2024.