Van tragedie naar actie

Juli 2021. België wordt getroffen door de ergste overstromingen uit zijn recente geschiedenis. De balans: 39 doden, meer dan 100.000 getroffen burgers en een geschatte kost van €2,8 miljard.

Naarmate de schade duidelijker wordt, groeit ook de noodzaak van meer proactieve maatregelen. Met als doel: de gevolgen van klimaatverandering beter te begrijpen en erop te anticiperen.

20 oktober 2021. Als reactie op de ramp — en in het licht van andere klimaat- en milieurisico's — beslist de Ministerraad om een nieuw onafhankelijk federaal centrum op te richten.

Dit centrum wijdt zich aan de analyse van klimaat- en milieurisico’s, zowel op middellange en lange termijn. De focus ligt op de nationale veiligheid en weerbaarheid van België.

Dit wordt eind 2021 nog versterkt met de publicatie van de eerste Nationale Veiligheidsstrategie van België. Deze publicatie vermeldt het behoud van ons leefmilieu als een van de voornaamste belangen van België, vooral met het oog op klimaatverandering en de afname van biodiversiteit.

Onze visie en missie

CERAC streeft naar een toekomst waarin alle Belgische burgers, het grondgebied en de samenleving veiliger en weerbaarder zijn tegen klimaat- en milieurisico’s, en de mogelijke impact van de transitie.

Onze missies:

Evalueren van klimaat- en milieurisico's

We voeren onafhankelijke risicoanalyses uit. Zo kunnen we de kwetsbaarheid van België voor klimaat- en milieurisico's op lange en middellange termijn evalueren. Dit omvat ook de potentiële impact die voortvloeit uit de noodzakelijke transitie naar een CO2-arme en meer duurzame samenleving.

Hoe? Door onderzoek en expertise van diverse belanghebbenden, waaronder overheidsinstellingen en academici, te coördineren en samen te voegen.

Verstrekken van informatie en aanbevelingen

Op basis van deze analyses bezorgen we Belgische beleidsmakers relevante informatie en aanbevelingen.

Ons doel? Het helpen beleid te ontwikkelen om te anticiperen op en zich aan te passen aan klimaat- en milieurisico’s.
We rapporteren aan de Nationale Veiligheidsraad, met een focus op risico's voor de nationale veiligheid en weerbaarheid, en aan de federale overheid.
Onze rapporten en aanbevelingen zullen ook beschikbaar zijn voor andere federale en regionale beleidsmakers, burgers en andere belanghebbenden.